scada nasus sutomatyka

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI

1. Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę:
Nasus Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wodzisławska 124, 44-200 Rybnik, NIP: 6423178659, REGON: 242808223, Numer KRS: 0000403929 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, przesyłając wiadomość e-mail na adres biuro@nasus.pl

3. Podane przez Ciebie dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4. Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, b, c) Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu obsługi rachunkowo – księgowej, obsługi prawnej Administratora, obsługi informatycznej administrowanych danych.

6. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

7. Podane przez Ciebie dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas potrzebny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez rok.

8. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w innym celu niż wskazany w ust. 3, będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Ciebie zgody. W takich przypadkach udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, jednak w określonych przypadkach wyrażenie zgody może być niezbędne do świadczenia określonych usług lub usługi a brak jej wyrażenia może prowadzić do braku możliwości świadczenia usługi w zakresie w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych, do których przetwarzania konieczna jest zgoda osoby, której dotyczą dane (np. dane wrażliwe).

9. W związku z udzieloną zgodą przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania oraz przenoszenia Twoich danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

10. W stosunku do Twoich danych nie jest stosowane profilowanie.

@ Copyright 2023 by Nasus. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta witryna używa plików cookie. Więcej...