scada nasus sutomatyka

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

automatyka

Rozwój firmy przez ostanie lata pozwolił zgromadzić duże doświadczenie i kompetencje w różnych obszarach działalności, a w szczególności w branży związanej z ochroną środowiska poprzez realizację wielu projektów w branży wodociągowej i kanalizacyjnej. Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemów automatyki dla obiektów typu:
  oczyszczalnie ścieków; przepompownie ścieków; tłocznie ścieków; stacje uzdatniania wody; hydrofornie; ujęcia wody.
Nasze rozwiązania realizujemy w oparciu o komponenty znanych producentów aparatury elektrycznej takich jak: WAGO, EATON Moeller, Schneider, ABB. WAGO-I/O-SYSTEM oraz OPLC Unitronics. Do wizualizacji procesów technologicznych wykorzystujemy oprogramowanie TelWin SCADA. Jest to oprogramowanie przemysłowe z grupy SCADA (ang. Supervisory Control And Data Aquisition), które umożliwia gromadzenie oraz archiwizację danych procesowych, a także ich prezentację w różnych formach: wykresów, raportów, schematów technologicznych itp.

Jesteśmy partnerem firmy WAGO, biorącym udział w programie WAGO SOLUTION PROVIDER.

TELEMETRIA

telemetria Od początku działalności firma koncentrowała się na budowie systemów telemetrycznych do zdalnego monitorowania i sterowania obiektów rozproszonych za pomocą różnych technologii bezprzewodowych i przewodowych, w szczególności opartych na technologii GSM/GPRS oraz Internet. Proponowane rozwiązania są skierowane do branż sieciowych (wodociągi, kanalizacja, gazownictwo, ciepłownictwo, energetyka i ochrona środowiska) dla różnego rodzaju obiektów typu:
  przepompownie ścieków; tłocznie ścieków; stacje uzdatniania wody; hydrofornie; ujęcia wody; studnie wodomierzowe; małe oczyszczalnie ścieków; punkty pomiarowe; komory ciepłownicze; stacje wymienników ciepła; stacje redukcyjno-pomiarowe gazu; studnie piezometryczne itp.
System telemetryczny do zdalnego monitorowania i sterowania składa się z następujących elementów:
  urządzenia - moduł telemetryczny GSM/GPRS; oprogramowania - system SCADA; usługi – telemetryczne karty SIM z statycznym numerem IP, transmisja danych w ramach prywatnej sieci APN, dostęp do danych pomiarowych przez WWW.
Z zastosowania systemu telemetrycznego dla klienta wynikają następujące korzyści:
  szybki dostęp do informacji – zdalny dostęp do danych obiektowych poprzez Internet z każdego miejsca o każdym czasie; kontrola technologiczna obieków: parametrów i urządzeń; zwiększenie bezpieczeństwa obiektów, instalacji i urządzeń; ograniczenie kosztów – wcześniejsze wykrywanie awarii, skrócenie czasu reakcji, obniżenie liczby awarii.

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Firma w swojej ofercie wykonuje układy pomiarowe różnych parametrów technologicznych (przepływ, ciśnienie, poziom, temperatura, przewodność, pH redoks itd. ) w oparciu o wysokiej jakości urządzenia pomiarowe znanych producentów takich jak: Siemens, Endress+Hauser, WTW, ABB i Aplisens.

Na życzenie klienta przygotowujemy również układy zdalnego monitorowania parametrów poprzez dostęp do danych pomiarowych (bieżących i archiwalnych) przez przeglądarkę internetową.

pomiary

SYSTEMY BMS

bms system Kolejną pozycją w ofercie Naszej firmy są systemy BMS dla zakładów produkcyjnych.

System BMS (ang. Building Management System) to zaawansowane rozwiązanie technologiczne, którego głównym zadaniem jest integrowanie występujących na obiekcie instalacji, kontrola parametrów pracy poszczególnych urządzeń, sterowanie, a także informowanie administratora systemu o występujących na obiekcie alarmach.

Oferujemy kompleksowe wykonanie systemów BMS obejmujące:
  opracowanie projektu; prefabrykację szaf/rozdzielnic; integrację istniejących na obiekcie interfejsów komunikacyjnych (sterowniki dedykowane, regulatory cyfrowe, urządzenia pomiarowe, konwertery protokołów, itp); programowanie sterowników PLC; wykonanie wizualizacji systemu.

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Firma specjalizuje się w integracji systemów automatyki, polegającej na integracji różnych interfejsów między urządzeniami, systemami
i protokołami komunikacyjnymi takimi jak: MODBUS, M-BUS, S-BUS, BACnet i inne.

Do tego celu wykorzystuje:
  urządzenia: sterowniki PLC oraz konwertery protokołów komunikacyjnych; oprogramowania: interfejsy wymiany danych typu OPC, DDE oraz ODBC.

@ Copyright 2023 by Nasus. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta witryna używa plików cookie. Więcej...